Adviezen Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (2019)

Stichting Het Groninger Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap en Stichting Wijnhuisfonds voldoen aan de criteria om te worden aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Dat heeft de Raad voor Cultuur onlangs geadviseerd aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De minister zal binnenkort op basis van dit advies een besluit nemen over de aanvragen voor deze status.

Foto POM advies
Adviezen Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (2019)

Organisaties die eigenaar zijn van minimaal 20 rijksmonumenten kunnen aangewezen worden als POM. De rijksoverheid stimuleert hiermee goed eigenaar- en opdrachtgeverschap. De status biedt voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie. Zie voor meer informatie de volgende link subsidie instandhouding-rijksmonumenten professionele organisaties voor monumentenbehoud 

De raad adviseerde in december 2019 over vier aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het ging om de aanvragen van:

1. Stichting Landgoed Linschoten
2. Stichting Het Groninger Landschap
3. Stichting Het Noordbrabants Landschap
4. Stichting Wijnhuisfonds

De raad sprak haar waardering uit voor de ambitie en inzet van de aanvragers. Hij heeft deze getoetst aan de hand van de criteria van de Subsidieregeling instandhouding monumenten

Ook is de raad nagegaan of instandhouding van monumenten een aantoonbare hoofdactiviteit van de organisatie is. Stichting Landgoed Linschoten voldeed nog niet aan de criteria om aangewezen te worden als POM.