Werkprogramma Raad voor Cultuur 2019-2020

Op Prinsjesdag stuurt de minister van OCW het werkprogramma van de Raad voor Cultuur voor 2019-2020 naar de Tweede Kamer. Hierin staat welke adviezen de raad komend jaar verwacht uit te brengen. Het werkprogramma is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van OCW, dat verantwoordelijk is voor het cultuur- en mediabeleid.

Culturele Basisinfrastructuur (BIS)

In de eerste helft van 2020 brengt de raad adviezen uit in het kader van de Culturele Basisinfrastructuur 2021 – 2024 (BIS). Culturele instellingen kunnen tussen 1 december en 1 februari aanstaande een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW.
De raad geeft adviezen die bijdragen aan een rijk cultureel leven, richting geven aan het cultuurbeleid en het culturele veld uitdagen en aanmoedigen. De raad prikkelt waar het kan, moedigt aan waar nodig en wijst op nieuwe perspectieven. Wij zoeken de grenzen van het cultuurdebat op en anticiperen op ontwikkelingen of dilemma’s.