Werkprogramma 2019-2020

Het eerste hoofdstuk van het Werkprogramma 2019-2020 beschrijft de positie, visie en werkwijze van de raad. In hoofdstuk 2 is onze adviesagenda voor het komende jaar opgenomen. De samenstelling van de raad, kring van adviseurs en medewerkers kunt u vinden in hoofdstuk 3. Het werkprogramma van de Raad voor Cultuur wordt jaarlijks geactualiseerd.