Nieuwe ronde voor 2 plekken in BIS 2017 - 2020

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren over de invulling van de laatste twee plekken in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Vandaag heeft de raad de adviesaanvraag van de minister ontvangen, op maandag 15 augustus a.s. zal hij zijn advies uitbrengen.

Op donderdag 19 mei jl. heeft de raad zijn advies over de BIS openbaar gemaakt. Er zijn twee plekken nog niet ingevuld in de BIS: één plek voor een presentatie-instelling en één voor een middelgroot theatergezelschap. De minister heeft deze plekken opnieuw opengesteld.

Er zijn in totaal acht subsidieaanvragen ingediend: zeven voor een presentatie-instelling en één voor theater. De subsidieaanvragen worden - net als in de eerste ronde - beoordeeld  op basis van de criteria kwaliteit, educatie en participatie, maatschappelijke waarde (waaronder publieksbereik en ondernemerschap) en geografische spreiding.