Aanvullende aanvraagronde BIS 2017 – 2020

Op donderdag 19 mei jl. heeft de raad zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS) overhandigd aan minister Bussemaker (OCW). Er zijn twee plekken nog niet ingevuld in de BIS: één plek voor een presentatie-instelling en één voor een middelgroot theatergezelschap in kernpunt gemeente Utrecht.

De minister heeft deze plekken opnieuw opengesteld. Culturele instellingen kunnen tot 11 juli 2016, 17.00 uur, een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW. De raad komt half augustus met zijn advies over de invulling van de twee plekken. Op Prinsjesdag (20 september 2016) maakt de minister bekend welke instellingen deel gaan uitmaken van de BIS.

Lees ook de regeling aanvullende aanvraagronde BIS 2017-2020.

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure: www.cultuursubsidie.nl.

Nieuwe aanvragers

De raad biedt instellingen, die geen deel uitmaken van de huidige BIS en een subsidieaanvraag gaan indienen, de gelegenheid een kennismakingsgesprek aan te vragen met een delegatie van de beoordelings­commissie. Dit gesprek vindt plaats vóór 11 juli 2016, de uiterste inleverdatum voor de subsidieaanvragen, en maakt geen onderdeel uit van de beoordelingsprocedure.

Nieuwe aanvragers kunnen zich aanmelden door uiterlijk dinsdag 21 juni a.s. een e-mail te sturen naar de Raad voor Cultuur.

Beoordelingskader

De raad heeft eind vorig jaar het beoordelingskader gepubliceerd waarin hij uiteenzet op welke wijze hij de subsidieadviezen zal voorbereiden en uitbrengen. De raad hecht eraan om vooraf inzicht te geven in de wijze van beoordelen, zodat instellingen die deel willen uitmaken van de BIS daarmee rekening  kunnen houden in hun subsidieaanvraag.