Nieuwe Mediawet aangenomen in Tweede Kamer

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer de nieuwe Mediawet van staatssecretaris Dekker aangenomen. Die wet moet leiden naar een toekomstbestendige publieke omroep waarin ‘scherpere keuzes, een sterkere creatieve competitie en meer gezamenlijkheid in het uitvoeren van de publieke taak’ centraal staan.

Het media-advies ‘De Tijd staat open’, dat de Raad voor Cultuur vorig jaar uitbracht, is een belangrijke inspiratiebron geweest voor staatssecretaris Dekker. Hij heeft veel ideeën en voorstellen van de raad uit dit advies overgenomen in de Mediawet. Net als de raad is Dekker bijvoorbeeld een voorstander van toegang tot het bestel voor producenten van buitenaf, en vindt hij ook dat educatie, informatie en cultuur de kerntaken moeten worden van de Nederlandse Publieke Omroep. In de regio ziet hij, net als de raad, dat er op het gebied van nieuws- en informatievoorziening ruimte moet zijn voor experimenten en samenwerkingsverbanden tussen de private en publieke sector; tussen dag- en nieuwsbladen en regionale omroepen.