Staatssecretaris Dekker volgt raadsadvies ‘De tijd staat open’

Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft vandaag zijn plannen voor een toekomstbestendige publieke omroep bekendgemaakt. Uit zijn visiebrief Toekomst van het publieke mediabestel blijkt dat de staatssecretaris vrijwel het gehele advies van de Raad voor Cultuur - De tijd staat open (maart 2014) - overneemt. Ook de staatssecretaris vindt dat de publieke mediaorganisaties moeten veranderen om relevant te blijven en invloed te behouden.

De staatssecretaris kondigt in zijn brief maatregelen aan die vanaf 1 januari 2016- de start van de nieuwe concessieperiode - kunnen ingaan. Het doel hiervan is een slagvaardige publieke omroep te creëren die een breed publiek aan zich bindt met een uitgesproken publieke programmeringen zich duidelijk onderscheidt van andere media-aanbieders.Creatieve competitie moet leidend worden, werken vanuit één gezamenlijke visie vanzelfsprekend. De NPO en de omroepverenigingen hebben al eerder de handen ineengeslagen. Zij verdienen hiervoor waardering en steun bij de verdere stappen die gezet moeten worden.

De staatssecretaris beschrijft in zijn brief ook de situatie bij de regionale omroepen. Ook daar moet de slagkracht groter worden en de organisatie efficiënter. Hij dringt daarnaast aan op meer samenwerking, zowel binnen de regio als met de landelijke publieke omroep.

De raad schreef al in De tijd staat open dat op regionaal niveau een open bestel, waarin publieke en private nieuwsorganisaties de krachten kunnen bundelen, wenselijk is. Hij is van plan dit in een nader advies uit te werken.