Beoordelingskader Basisinfrastructuur 2021-2024

In het Beoordelingskader Basisinfrastructuur 2021-2024 zet de Raad voor Cultuur uiteen op welke wijze hij de subsidieadviezen zal voorbereiden en uitbrengen. De raad hecht eraan om vooraf inzicht te geven in de wijze van beoordelen, zodat instellingen die deel willen uitmaken van de BIS daarmee rekening  kunnen houden in hun subsidieaanvraag.