Infographic Toegang tot cultuur, op weg naar een nieuw bestel 2029

De Raad voor Cultuur wil cultuur toegankelijker maken door:

Te zorgen voor voldoende cultuuraanbod in elke regio door de financiering evenwichtiger te verdelen over alle regio's en hier extra geld voor uit te trekken. Nu verschilt per regio te veel welke culturele voorzieningen er zijn, wat daar is te zien, te horen, te beleven en welke mogelijkheden voor cultuurparticipatie er zijn. De cultureel sterke regio's worden steeds sterker.