Raad voor Cultuur en Amsterdamse Kunstraad hebben vertrouwen in museale aanpak Nationaal Slavernijmuseum

De Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad hebben op 2 april een gezamenlijk advies uitgebracht over het plan ‘Vertel het hele verhaal’, waarin een voorstel wordt gedaan voor de oprichting en bouw van het Nationaal Slavernijmuseum. In het advies geven de raden antwoord op de vraag of het plan van de kwartiermakers een goede basis is voor de volgende stap richting de totstandkoming van het museum. Het gezamenlijke advies is opgesteld op verzoek van staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk en de Amsterdamse wethouder Touria Meliani.
 

In het advies spreken de raden hun vertrouwen uit over de museale aanpak zoals in het plan omschreven. De raden geven voor het vervolgtraject enkele aandachtspunten mee ten aanzien van het ambitieniveau, publiek, begroting en organisatievorming.