Jonge Makers in gesprek over mentale gezondheid en artistieke vrijheid

De jonge kunstenaars en creatieven van het JongeMakersPlatform van de Raad voor Cultuur vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de arbeidspositie en veiligheid op de werkvloer voor (jonge) zzp'ers. Zeker voor jonge kunstenaars die net beginnen en nog aan een carrière moeten beginnen is het risico op uitbuiting en een onveilige werkomgeving groot. Durf immers maar eens nee te zeggen tegen een opdrachtgever.

Beeld: ©Martijn Beekman

Bij eerdere gesprekken met de jonge makers en met het Jongerenplatform bleek dat het onderwerp van mentale gezondheid voor hen hoog op de agenda staat. En ook dat kunst een belangrijke rol kan spelen bij het omgaan met en het voorkomen van mentale problemen. Tegelijkertijd is de druk op jonge kunstenaars hoog, door hun eigen ambities, beperkte kansen en het gevaar van onveilige werkomgevingen, waardoor een burn-out op de loer ligt.

Een ander onderwerp dat werd besproken was 'artistieke ruimte', al werd dat in het gesprek al snel breder getrokken naar de vraag waarom kunst vaak als elitair wordt gezien. De jonge makers gaven mee dat niet iedereen met kunst wordt bereikt. Ondanks de goede intenties van makers en instellingen heeft niet iedereen het idee dat kunst ook voor hen is. Of over onderwerpen gaat die hen ook aangaan. In het vmbo is de mogelijkheid om eindexamen te doen in kunstvakken beperkt, zodat ook die jongeren al vroeg het idee hebben dat kunst niet voor hen is. 

Subsidiegevers hebben niet altijd oog voor de groep die cultuur niet ziet als iets voor hen. Daardoor ontstaat een mismatch tussen vraag en aanbod: juist kunstuitingen waarmee een bredere groep Nederlanders zou kunnen worden bereikt, krijgen moeilijk financiering. Dat bepaalde cultuuruitingen niet altijd als 'kunst' worden gezien, helpt daarbij niet mee. 

Het JongeMakersPlatform van de Raad voor Cultuur bestaat uit een groep van vijftien enthousiaste makers uit verschillende windstreken en disciplines. De jonge makers fungeren voor de raad als voelsprieten naar het culturele veld. Dit platform brengt de mening, leefwereld en praktijk van de makers dichter bij de raad.