Raadslid Ellen Schindler treedt terug

Per 15 oktober 2023 treedt Ellen Schindler terug als lid van de Raad voor Cultuur, de functie die zij sinds 1 mei 2021 vervulde.

Ellen Schindler

Schindler is partner/CEO van De Zwarte Hond, een internationaal ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en strategie, met vestigingen in Rotterdam, Groningen en Keulen.

De groei van het ontwerpbureau in de afgelopen twee jaar en het (inter)nationale succes van het boek METRO O1O, vragen om haar volle aandacht en om die reden kan zij het raadslidmaatschap niet langer invullen op de wijze die zij nodig en goed acht. 

Met veel pijn in haar hart heeft zij daarom, in goed overleg met voorzitter Kristel Baele, besloten te stoppen als raadslid. "Het was een moeilijke afweging, want ik heb enorm genoten van het raadswerk en vond het zeer eervol om te doen," aldus Ellen Schindler.

Ellen heeft zich als raadslid onder andere ingezet voor het adviestraject over archeologie, het versterken van de verbinding met de ontwerpsector en creatieve industrie en met vraagstukken rond de arbeidsmarkt. De Raad voor Cultuur is Ellen Schindler zeer erkentelijk voor alles wat ze voor de raad heeft betekend. 

Na het vertrek van Ellen Schindler ontstaat een vacature binnen de raad. Die zal binnenkort via de gebruikelijke kanalen worden opengesteld.