JongerenPlatform onderzoekt wat cultuur kan betekenen voor jongeren met mentale problemen

Het jongerenplatform van de Raad voor Cultuur gaat bekijken wat cultuur kan betekenen voor jongeren met mentale problemen. Tijdens de tweede bijeenkomst van het platform werd besproken hoe de jongeren de komende tijd deze vraag gaan onderzoeken, onder andere in gesprekken met hun leeftijdsgenoten. In de eerste bijeenkomst van het platform hadden de jongeren aangegeven dat dit wat hen betreft een van de belangrijkste onderwerpen is op het gebied van jongeren en cultuur. 

Het tweede onderwerp dat ter sprake kwam is de cultuur van de toekomst. In het licht van het nieuwe cultuurbestel vanaf 2029 wilde de raad van de jongeren weten aan welke vormen van cultuur zij de komende tien jaar behoefte denken te hebben.

In maart van dit jaar startte de Raad voor Cultuur met het JongerenPlatform. Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur: “De raad vindt het belangrijk dat hun stem structureel wordt gehoord, dat is noodzakelijk om te komen tot toekomstbestendige adviezen.” Aan het platform nemen vijftien enthousiaste jongeren uit heel Nederland deel. Zij hebben verschillende opleidingsniveaus, achtergronden en uiteenlopende culturele interesses. Het JongerenPlatform denkt mee met de issues die belangrijk zijn voor een goed cultuurbeleid in Nederland en komt meerdere keren per jaar bijeen. Jongeren kunnen zelf thema’s agenderen en zijn uitgenodigd hun ervaringen te delen. Daarmee geven zij de raad inzicht in wat er bij hen leeft en speelt.