Terugblik werkbezoek Rijnmond en OPEN Rotterdam

Lokale media zijn niet te missen. Daarom bracht de Raad voor Cultuur vrijdag 7 juli een werkbezoek aan regionale omroep Rijnmond en de lokale omroep OPEN Rotterdam. Beide omroepen geven op eigen wijze invulling aan de lokale publieke media-opdracht in en om Rotterdam, maar werken ook samen op velerlei gebied. Naast gesprekken werd er ook een kijkje genomen op de redactievloer en in de studio’s.

Studio Rijnmond

Tijdens het bezoek bij Rijnmond werd duidelijk hoe deze omroep inzet op het vertalen van de behoeften die leven bij diverse doelgroepen in de regio naar een eigentijdse mediamix van online, tv, radio en social platforms. Door een efficiencyslag te maken op tv en inzet van camjo’s ontstaat ruimte voor meer online bereik en het bereiken van nieuwe doelgroepen.

Bij OPEN Rotterdam stond de lokale worteling in de stad centraal. Deze omroep presenteerde zich als een springplank voor talent. De omroep zet gericht in op content met maatschappelijke impact. OPEN Rotterdam haalt een grote diversiteit aan verhalen en invalshoeken op uit de haarvaten van wijk en stad.

In 2020 bracht de Raad voor Cultuur samen met de Raad voor het Openbaar Bestuur het advies ‘Lokale media niet te missen’ uit. Hierin werd onder meer gepleit om de financiering van lokale omroepen uit het gemeentefonds te halen en via de Rijksbegroting te laten lopen. Dit advies is overgenomen in het huidige coalitieakkoord. Eind mei bracht staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media haar visiebrief lokale omroepen uit.

Werkbezoek OPEN Rotterdam
Redactie OPEN Rotterdam