Positief advies Ons' Lieve Heer op Solder voor Europees Erfgoedlabel

De Raad voor Cultuur is positief over de kandidatuur van Ons' Lieve Heer op Solder voor een Europees Erfgoedlabel (EEL). Dat staat in een advies dat vandaag aan staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) is gestuurd. Zij had de raad om advies gevraagd over de aanvraag binnen het thema 'tolerantie en recht'. Het is aan de staatssecretaris om op basis van dit advies te besluiten tot een voordracht aan de Europese Commissie.

Beeld: ©Rebecca Mell

"De schuilkerk Ons' Lieve Heer op Solder is een authentiek en bijzonder monument", stelt de raad over de van oorsprong zeventiende-eeuwse schuilkerk. De Europese geschiedenis heeft meer verborgen gebedshuizen opgeleverd die tezamen een verhaal vertellen over vrijheid van godsdienst en geweten. De raad hoopt dat door samenwerking tussen de historische verborgen vrijplaatsen een netwerk gevormd kan worden dat deze geschiedenis in Europa aanschouwelijk maakt. Het project 'Voices of Tolerance', dat jonge mensen uitdaagt om over de betekenis van vrijheid na te denken,  is hier een mooi voorbeeld van.

Het Europees Erfgoedlabel is een erkenning die door de Europese Unie wordt verleend aan cultureel erfgoed dat een belangrijke rol speelt in de Europese geschiedenis, cultuur en integratie. Het label wordt beheerd door de Europese Commissie. Anno 2022 staan er 60 erfgoedsites op de lijst, waarvan vier in Nederland. Andere Nederlandse EEL-houders zijn: het Vredespaleis (sinds 2013), Kamp Westerbork (sinds 2013), Het Verdrag van Maastricht (sinds 2017) en de transnationale site Koloniën van Weldadigheid (tevens België, sinds 2020).

Ons' Lieve Heer op Solder is een Amsterdamse schuilkerk die in 1663 als zodanig werd gesticht voor de rooms-katholieke geloofsgemeenschap. De stichter was Jan Hartman die vanuit Duitsland naar Amsterdam vluchtte. In 1739 werd de schuilkerk verbouwd tot de huidige, fraaie galerijkerk. Het altaar, met een altaarstuk van de schilder Jacob de Wit, is een pronkstuk. Naast het historische woonhuis is in 2015 een nieuw entreegebouw geopend, waar bezoekers worden ontvangen en ook tentoonstellingen worden georganiseerd. Het monument is zeven dagen per week open en wordt volgens de prognoses in 2022 door 55.000 - 60.000 bezoekers bezocht, waarvan twee derde uit Europese landen.

Het advies is voorbereid door een commissie van deskundigen, bestaande uit Antoaneta Dimitrova, Tamara van Kessel, Riemer Knoop (voorzitter), Mathieu Segers en Klazien Brummel (secretaris).