Werkbezoek Vlaamse adviesraad over toekomst cultuurbeleid

Vandaag bracht de Vlaamse culturele adviesraad SARC een werkbezoek aan de Nederlandse Raad voor Cultuur. Zowel in Vlaanderen als in Nederland is nieuw cultuurbeleid in ontwikkeling. Het werkbezoek stond dan ook in het teken van uitwisseling van ideeën over wat de belangrijke thema's zijn voor de toekomst en hoe het vernieuwingsproces kan worden ingericht.

Beeld: ©Raymond

Een van de thema's die zowel in Vlaanderen als in Nederland speelt is inclusie. Hierbij staat een toegankelijk aanbod voor iedereen om mee te kunnen doen aan cultuur centraal. Met name kwam aan de orde hoe de stem van jongeren te borgen.

Ook werd stilgestaan bij dilemma's rond ruimte voor vernieuwing van genres en cross-overs. Een derde thema betrof de borging van democratische waarden in het mediabeleid. Ook kwamen verduurzaming, internationaal cultuurbeleid en digitalisering aan de orde.

Op 13 februari organiseert de SARC een toekomstcongres in Brussel. Een delegatie van de Nederlandse Raad voor Cultuur zal daarbij aanwezig zijn.

SARC is de roepnaam van de Strategische Adviesraad voor de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Media in Vlaanderen. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid. De adviezen en studies die hieruit voortkomen zijn gericht aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

De Vlaamse delegatie bestond uit de voorzitters en leden van de SARC en zijn sectorraden.