Verduurzaming cultuursector structureel op agenda

Wat moet er gebeuren om te komen tot een verduurzaming van de culturele sector, de creatieve industrie en de media? En: Hoe kan deze sector bijdragen aan verduurzaming van de samenleving als geheel? Een nieuwe adviescommissie van de Raad voor Cultuur gaat zich buigen over dit vraagstuk. De commissie bestaat uit deskundigen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de cultuursector. Het advies wordt verwacht in juni 2023.

Beeld: Installatie Karin van der Molen, Open Stal Olderberkoop, zomer 2022. (@Raad voor Cultuur)

Het is de ambitie van de raad om duurzaamheid structureel op de agenda te krijgen bij alle betrokkenen. Recente Europese initiatieven als 'New European Bauhaus' en 'A Cultural Deal for Europe' benadrukken de spilfunctie die cultuur kan vervullen in het vormgeven van een groene en duurzame toekomst. Binnen de cultuursector zijn al veel goede initiatieven die de ecologische voetafdruk van de sector terugdringen. Maar instellingen en makers lopen op tegen praktische en financiële grenzen. De stijgende energieprijzen, die de sector hard raken, maken de noodzaak tot verduurzaming alleen maar urgenter.

De nieuwe adviescommissie is door de raad gevraagd om te onderzoeken wat er moet gebeuren om te komen tot verdere verduurzaming van de culturele sector, de creatieve industrie en de media. Vragen die hierbij aan bod komen: Wat staat de sector nog te doen als het gaat om verduurzaming? Wat is de volgende stap en hoe kan de sector worden geholpen die te zetten? Hoe verhoudt verduurzaming zich tot andere uitdagingen? En: hoe kan de sector anderen inspireren om in beweging te komen en de maatschappelijke transitie verder te brengen?

De adviescommissie bestaat uit de volgende leden:  

  • Derk Loorbach (voorzitter) is directeur van het onderzoeksinstituut DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Conny Bakker is hoogleraar Design Methodology for Sustainability and Circular Economy aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft.
  • Deirdre Carasso is directeur-bestuurder van de Bibliotheek Utrecht en lid van de Raad voor Cultuur. Voorheen was onder meer zij directeur-bestuurder van het Stedelijk Museum Schiedam en toezichthouder bij Scapino Ballet Rotterdam.
  • Willemijn Maas is zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater. Zij is toezichthouder bij het Havenbedrijf Amsterdam en het Nationaal Restauratiefonds. Voorheen was zij zelfstandig interim-directeur en algemeen directeur van de AVRO.
  • Harald Tepper is senior directeur Sustainable Development bij Philips, bestuurslid van muziektheatergezelschap Silbersee en betrokken bij Stichting Nationale Denktank. Voorheen was hij directeur van het DNA Investigation Department bij het Nederlands Forensisch Instituut en consultant bij McKinsey & Company.
  • Jasper Visser is programmamanager Duurzaamheid bij BAM Infra Nederland. Hij is oprichter van Stichting 2030 en werkte voor de Wereldbank, het Europees Parlement, het Museum of Nature en het National Arts Centre in Canada en diverse maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzame ontwikkeling en maatschappelijke vraagstukken.


Neem voor meer informatie contact op met
Mirjam van der Linden
Annet Pasveer