Aan alle makers, beleidsmakers en cultuurliefhebbers van Nederland

Na een zomer vol festivals start het nieuwe culturele seizoen dit jaar voor eerst weer zonder beperkende coronamaatregelen. Als liefhebber kun je vrijwel ongehinderd naar cultuur. Speelplekken, musea, festivals, oefenruimtes en podia zijn open en veilig te bezoeken. Dat is natuurlijk positief.

Tegelijkertijd leven er ook zorgen. Zo blijven bezoekersaantallen nog wat achter en liggen de scenario's en sectorplannen voor een eventuele nieuwe uitbraak van corona klaar. Net nu de sector op adem komt, doemen weer nieuwe problemen op, als donkere wolken aan de horizon. Hoge energiekosten, personeelstekorten en inflatie raken ook de culturele en creatieve sector. Zelfstandige makers en zzp'ers hebben nog steeds moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Jonge makers vechten om een plek in het landschap. Het geheel van nationale en internationale crises daarbij opgeteld, stemt dat niet bepaald tot optimisme.

Maar juist ook hier toont cultuur haar waarde. Cultuur maken en beleven helpt bij het zoeken naar nieuwe perspectieven en innovatieve oplossingen. Het kan hoop geven, ons op nieuwe ideeën brengen, de zinnen verzetten, het hoofd vrijmaken. Creativiteit is bovendien dé motor voor verandering – en dat we dingen anders moeten gaan doen en organiseren, hebben de voorbije jaren wel aangetoond.

Voor het nieuwe seizoen spreek ik daarom de wens uit dat cultuurmakers, beleidsmakers en liefhebbers van cultuur nóg meer dan in de crisisperiode de krachten bundelen. Dat ze samen kijken waar dingen mooier, gezonder, duurzamer kunnen. Dat kan om de hoek zijn, in het plaatselijke verenigingsgebouw, of in het hele land, in het bredere cultuurbestel. Hoe willen we met elkaar omgaan? Hoe kunnen we meer mensen betrekken? Hoe gaan we met onze beperkte middelen om? Juist de culturele en creatieve sector is dit soort vraagstukken wel toevertrouwd. De Raad voor Cultuur draagt in dit gesprek graag zijn steentje bij.

Ik hoop velen van jullie ergens in het culturele landschap te ontmoeten.

Een mooi seizoen gewenst!

Kristel Baele, Voorzitter Raad voor Cultuur