Online symposium 'Digitalisering als kans'

De culturele en creatieve sector maakt een digitale transformatie door. Digitaal cultuuraanbod ontwikkelt zich dan ook tot een steeds waardevollere toevoeging aan de culturele en creatieve praktijk. Een ontwikkeling die versneld werd door de coronacrisis.

Maar de digitale transformatie houdt ook inspirerende kansen in voor publieksbereik, verbinding en artistieke ontwikkeling. Nederland heeft daarvoor een ijzersterke uitgangspositie met een uitstekende culturele en creatieve sector, stevige digitale infrastructuur en een innovatieve technologiesector.

Hoe kunnen we de digitale transformatie bestendigen en de kansen voor sector en samenleving verzilveren? Daarover gaat het advies 'Digitalisering als kans', dat de Raad voor Cultuur op 6 september presenteert in een online symposium vanuit Beeld en Geluid Den Haag.

Wanneer?       Dinsdag 6 september van 11:00 tot uiterlijk 12:30 uur.

Programma:

Welkomstwoord door moderator Daan Warnas

Toelichting op het advies door Kristel Baele (voorzitter Raad voor Cultuur),
Ilona Haaijer en Edo Righini (resp. voorzitter en lid Commissie Digitale Transformatie).

Praktijkvoorbeelden digitale transformatie

Reacties en vragen.

Doe je mee? Meld je dan aan door een mail o.v.v. 'online symposium' te sturen aan: secretariaat@cultuur.nl.