Twee nieuwe leden gezocht

De Raad voor Cultuur zoekt twee nieuwe leden. Het gaat om analytische denkers met brede kennis van en visie op cultuur en media, die zij kunnen omzetten in een onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende inbreng.

Voor één van de twee plekken is met name behoefte aan kandidaten met specifieke deskundigheid op één of meerdere van de volgende terreinen: cultuurgeschiedenis, cultuur en digitalisering, cultuur en (bedrijfs-)economie en cultuurbeleid en/of de rolverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten. Een stevige worteling in de wetenschappelijke wereld via een universiteit of hogeschool is een pre. Met het oog op een evenwichtige afspiegeling worden in het bijzonder jonge kandidaten (tot 40 jaar) met een etnisch-diverse achtergrond gevraagd te solliciteren.

Voor de andere plek wordt gezocht naar kandidaten die beschikken over bestuurlijke ervaring en een netwerk op niveau. Specifieke kennis van en ervaring in de muzieksector strekt tot aanbeveling. Voor deze plek worden in verband met een evenwichtige afspiegeling in het bijzonder kandidaten met een stevige worteling buiten de Randstad uitgenodigd te reageren.

Kandidaten worden geselecteerd door een onafhankelijke benoemingsadviescommissie. De zittingstermijn voor raadsleden is vier jaar. Het raadslidmaatschap kost gemiddeld twee tot drie dagen per maand. In verband met de onafhankelijkheid is het niet verenigbaar met een functie bij instellingen die subsidie ontvangen uit de Culturele basisinfrastructuur (BIS).

In de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen en seksen.

Reageren kan tot 1 september 2022.

Lees hier meer: Vacatures en stages | Over ons | Raad voor Cultuur