Adviezen Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (2021)

Stichting Monumenten Bezit en Stichting tot Instandhouding der Goederen en Rechten van het Huis Bergh voldoen aan de criteria om te worden aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Dat adviseert de Raad voor Cultuur aan demissionair minister Van Engelshoven (OCW). Op basis van dit advies zal de minister, of haar opvolger, in het nieuwe jaar een besluit nemen over de aanvragen voor deze status.

Foto POM advies

De raad spreekt waardering uit voor de getoonde ambitie en inzet van alle aanvragers. Hij heeft deze getoetst aan de hand van de criteria van de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

Stichting Nyenrode en Heilig Land Stichting voldoen nog niet aan de criteria om aangewezen te worden als POM en hebben geen positief advies gekregen.

Organisaties die eigenaar zijn van minimaal 20 rijksmonumenten kunnen aangewezen worden als POM. De Rijksoverheid stimuleert hiermee goed eigenaar- en opdrachtgeverschap. De status biedt voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie.

Zie voor meer informatie de volgende link: Subsidie instandhouding-rijksmonumenten professionele organisaties voor monumentenbehoud.