Eindejaarsboodschap Kristel Baele, voorzitter Raad voor Cultuur

Kristel Baele

Aan makers, medewerkers van culturele instellingen en alle cultuurliefhebbers van Nederland:

Eind vorig jaar hadden we nog goede hoop dat 2021 een jaar van bestendig herstel uit de crisis zou worden. Helaas bleek dit ijdele hoop. Alle zeilen worden nu bijgezet om de dreiging van de besmettelijke omikronvariant tegen te gaan. Het publiek moet het in deze donkere dagen voorafgaande aan de jaarwisseling stellen zonder livemuziek, -concerten, -voorstellingen en -museumbezoek. Voor de makers en alle anderen in de sector resteert omboeken en afbellen. Wij voelen met hen mee en spreken onze waardering uit voor hun flexibiliteit en inzet. Thuis kunnen we veelal langs digitale weg toch nog blijven genieten van en meedoen aan cultuur, uitkijkend naar het moment dat het weer live mag. 

Vanzelfsprekend hopen we dat de culturele en creatieve sector met de toegezegde hernieuwde noodsteun hier zo ongeschonden als mogelijk doorheen zal komen. Onze gedachten gaan speciaal uit naar de culturele zzp’ers en de vrije producenten. We roepen alle instellingen en opdrachtgevers op aangegane verplichtingen zoveel mogelijk te honoreren, ook tijdens de lockdown. Laten we zzp’ers helpen het hoofd boven water te houden en zo hun maak- en productietalent voor de sector behouden. 

Of 2022 het jaar van herstel uit de crisis wordt valt nog te bezien, maar creativiteit en inspiratie zullen hoe dan ook een baken van hoop en troost blijven in deze onzekere tijden.

Kristel Baele, voorzitter Raad voor Cultuur