Werkprogramma Raad voor Cultuur aangeboden aan de Tweede Kamer

Het komende jaar besteedt de Raad voor Cultuur aandacht aan de gevolgen van corona voor de culturele en creatieve sector. Daarnaast werkt de raad aan een advies over grensoverschrijdend gedrag en staat het erfgoedbeleid op de agenda. Dat blijkt uit het Werkprogramma 2021-2022, dat op Prinsjesdag door demissionair minister Van Engelshoven (OCW) is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Werkprogramma 2021-2022

In de adviesagenda is onder meer aandacht voor de gevolgen van de coronamaatregelen voor de culturele en creatieve sector. Er is en wordt in dit kader veel gevraagd van de culturele en creatieve sector. De raad heeft zich hier voor de zomer over uitgesproken in het advies Sterker uit Corona. In oktober adviseert de raad nader over wat dit betekent voor de monitoring van de instellingen die deel uitmaken van de Culturele basisinfrastructuur. Ook buigt de raad zich komend voorjaar in een advies over het potentieel van digitalisering voor de sector.

Een tweede belangrijk onderwerp op de agenda is grensoverschrijdend gedrag. Een commissie onder voorzitterschap van Winnie Sorgdrager inventariseert wat er op dit terrein speelt in de sector en wat er mogelijk is ter voorkoming en signalering. Ook het tijdig bieden van passende hulp aan slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag komt aan bod.

Ten slotte houdt een drietal commissies zich bezig met diverse onderdelen van het erfgoedbeleid. In oktober zal in samenwerking met de Amsterdamse Kunstraad een advies worden uitgebracht over het voorstel voor een Museale voorziening slavernijverleden. Intussen werkt de Commissie Collectie Nederland onder voorzitterschap van Sybrand Buma aan een vervolgadvies over de bescherming van en particuliere betrokkenheid bij de Collectie Nederland. Een commissie onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan bereidt een advies voor over het archeologiebestel in het kader van de evaluatie van de Erfgoedwet.