Adviescommissie buigt zich over archeologiebestel

Een adviescommissie onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan buigt zich de komende maanden over het archeologiebestel. Archeologie komt steeds meer onder druk te staan vanwege de veelheid van maatschappelijke opgaven rond ruimtelijke ordening. Tegelijkertijd is er veel publieke belangstelling voor archeologische vondsten. De vraag is nu hoe vanuit het archeologiebestel op deze ontwikkelingen ingespeeld kan worden. De commissie is ingesteld door de Raad voor Cultuur naar aanleiding van een adviesaanvraag van demissionair minister Van Engelshoven (OCW).

De minister heeft de adviesaanvraag samen met het archeologieveld opgesteld in het kader van de evaluatie van de Erfgoedwet. Centrale vragen zijn of archeologisch erfgoed in voldoende mate wordt behouden, onderzocht en beleefd en of dit in het licht van de grote ruimtelijke opgaven van deze tijd voldoende wordt geborgd. De minister vraagt onder meer in te gaan op de kwaliteit van het archeologische onderzoek, de rol van overheid en markt en de arbeidsmarkt. Ook vraagt de minister hoe een groter publiek betrokken kan worden bij archeologische vondsten en wat de rol van vrijwilligers hierbij kan zijn.

Naast Rinnooy Kan zijn Cateautje Hijmans van den Bergh, Daan Raemaekers en Martijn van der Steen lid van de commissie. Vanuit de raad neemt Ellen Schindler er deel aan. De commissie presenteert naar verwachting in januari volgend jaar haar bevindingen.