Kristel Baele neemt handreiking ‘Waarden voor een nieuwe taal’ in ontvangst

Vandaag lanceerde Code Diversiteit en Inclusie de Handreiking Waarden voor een nieuwe taal.  De handreiking bevat concrete handvatten voor het gesprek over inclusie, toegankelijkheid, gelijkwaardigheid en veiligheid. De handreiking is geschreven door politicoloog en theatermaker Mounir Samuel in samenwerking met een divers samengestelde klankbordgroep. Alle door het rijk gesubsidieerde culturele instellingen onderschrijven de Code Diversiteit en Inclusie. De handreiking biedt aanknopingspunten om deze verder te vertalen naar de praktijk. De digitale handreiking werd in een livestream coronaproof aangeboden aan Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur.

Taal is een krachtig instrument en kan personen in- of uitsluiten. Deze handreiking roept op tot reflectie en bevat praktische aanbevelingen die organisaties kunnen benutten. Het helpt ze verder op weg om stappen te zetten op het gebied van diversiteit en inclusie en om in verbinding te staan met alle groepen in onze snel veranderde samenleving” – Kristel Baele

Het nastreven van een gelijkwaardige en toegankelijke cultuursector voor iedereen vraagt om verandering van binnenuit. Taal is hierin het vertrekpunt en de sleutel om deze verandering te bewerkstelligen. Het toepassen van inclusieve, gedekoloniseerde en toegankelijke taal en de doorvoering in communicatie-uitingen is een continu bewustwordingsproces dat aandacht vraagt. Wat organisaties ervoor terugkrijgen, is verbondenheid met de samenleving maar ook betrokkenheid.

De handreiking is in opdracht van de Code Diversiteit & Inclusie ontwikkeld door Mounir Samuel. De klankbordgroep leverde advies en feedback en bestaat uit: Aspha Bijnaar, Ilias Zian, Marianne Dijkshoorn, Marianne van de Velde, Martijn Kamphorst en Sahar Shirzad.

De Code Diversiteit & Inclusie is opgesteld door de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector en heeft als doel om de brede diversiteit in de samenleving te representeren in de cultuursector.

Links: https://codedi.nl/inspiratie-tips/kijk-live-mee-presentatie-waarden-voor-een-nieuwe-taal/