Adviezen Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (2020)

Stichting Oude Gelderse Kerken voldoet aan de criteria om te worden aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM).

Foto POM advies

Stichting Oude Gelderse Kerken voldoet aan de criteria om te worden aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Dat heeft de Raad voor Cultuur onlangs geadviseerd aan minister Van Engelshoven (OCW). De minister zal binnenkort op basis van dit advies een besluit nemen over de aanvragen voor deze status.

Organisaties die eigenaar zijn van minimaal 20 rijksmonumenten kunnen aangewezen worden als POM. De rijksoverheid stimuleert hiermee goed eigenaar- en opdrachtgeverschap. De status biedt voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie. Zie voor meer informatie de volgende link: subsidie instandhouding-rijksmonumenten professionele organisaties voor monumentenbehoud.

De raad adviseerde in december 2020 over twee aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het ging om de aanvragen van:

  1. Stichting Oude Gelderse Kerken.
  2. Stichting Landschap Overijssel.

De raad spreekt waardering uit voor de ambitie en inzet van de aanvragers. Hij heeft deze getoetst aan de hand van de criteria van de Subsidieregeling instandhouding monumenten

De raad adviseert negatief over de aanvraag van Stichting Landschap Overijssel, omdat die nog niet voldoet aan alle criteria om aangewezen te worden als POM.