Aan makers en cultuurliefhebbers in Nederland

Eindejaarsboodschap van Kristel Baele, voorzitter Raad voor Cultuur. 

"Nederland ziet terug op een ingewikkeld 2020. De jongste lockdown is, hoe noodzakelijk ook, opnieuw een hard gelag. Het culturele leven is voor de derde maal in één jaar stil komen te liggen. Dat is flink doorbijten voor alle makers en cultuurliefhebbers in ons land. Het coronavirus heeft geleid tot onzekerheid over gezondheid en inkomen. Daarbij zijn velen aan huis gekluisterd.

Makers van cultuur, jullie hebben ondanks alles dit jaar zoveel creativiteit en doorzettingsvermogen getoond! De schoonheid en de creatieve energie die daarmee gepaard gaan hebben hoop, troost en verbinding gebracht. Daarmee is het belang van kunst en cultuur voor de samenleving indringend zichtbaar geworden. Dat vertegenwoordigt een waarde die blijft.

Dit maakt mede dat we hoopvol uitzien naar 2021 als het jaar waarin alles weer de goede kant op zal gaan. Een jaar waarin we een start maken met een bestendig herstel uit deze crisis. Ook daarbij is een sterke culturele en creatieve sector belangrijk en waardevol.

Namens de Raad voor Cultuur wens ik alle makers en cultuurliefhebbers in Nederland daarom toe dat we in 2021 door zullen gaan met maken en genieten van de vele kleuren, vormen en mogelijkheden die de culturele en creatieve sector rijk is. Zodat kunst en cultuur, ondanks alles, blijven verrassen, verbazen en verbinden."

– Kristel Baele, voorzitter