Raad voor Cultuur adviseert over het beleid van de NPO

Minister Slob (Media) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd hem over dat plan te adviseren op grond van de Mediawet. Hij vraagt hierbij rekening te houden met de uitgangspunten van zijn mediavisie. 

Eens in de vijf jaar maakt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een plan over haar ambities en doelen voor het publieke aanbod op televisie, radio en online. Op basis van dit zogenoemde Concessiebeleidsplan maakt het ministerie van OCW prestatieafspraken met de NPO. Het beleidsplan dat de NPO begin november heeft uitgebracht, beslaat de periode 2022 tot en met 2026. ​Minister Slob (Media) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd hem over dat plan te adviseren op grond van de Mediawet. Hij vraagt hierbij rekening te houden met de uitgangspunten van zijn mediavisie. 

Voor het opstellen van dit advies heeft de raad een diverse commissie met deskundigen uit de publieke omroep- en mediawereld samengesteld. Joop Daalmeijer neemt het voorzitterschap van deze commissie voor zijn rekening. Vanuit de raad zitten John Olivieira en Erwin van Lambaart in deze commissie. Andere leden zijn Alexander Klöpping, Tom de Mol, Janneke Slöetjes, Farid Tabarki en Gamila Ylstra.

De raad zal uiterlijk 1 februari 2021 zijn advies uitbrengen.

Bijlage: brief minister Slob d.d. 10 november