Aan makers en cultuurliefhebbers in Nederland

Kunst en cultuur zijn hard nodig. Dat is voor iedereen te begrijpen als je hoort en ziet hoe de mensen nu thuis de tijd doorbrengen en troost vinden. Juist in deze crisis verbinden kunst en cultuur. Dit moet ook weer mogelijk zijn in de periode na de coronacrisis. Het is daarom cruciaal dat de overheid financiële steun biedt voor de schade bij makers en instellingen, zodat deze crisis niet leidt tot een kaalslag.

We willen de kracht van de culturele en creatieve sector behouden; die is voor ons allemaal van grote waarde. Samen met mijn collega’s in de raad heb ik veel respect voor de overlevingsdrang van de makers en de culturele instellingen. We waarderen het enorm hoe iedereen samen de schouders eronder zet. We hopen dat de mensen die nu thuis van cultuur genieten dit straks ook weer buiten de deur” gaan doen. Wij blijven als raad ons best doen om het culturele leven in Nederland, nu en straks, de plek te geven die het verdient: in de stralende zon.

Tot die tijd: blijf gezond, blijf maken en vind troost!"

– Marijke van Hees, Voorzitter Raad voor Cultuur

Marijke van Hees
Beeld: Phil Nijhuis