Raad wil snel overzicht van gevolgen coronacrisis voor cultuursector

De Raad voor Cultuur wil zo snel mogelijk in beeld brengen wat op termijn de organisatorische, personele en economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de culturele en creatieve sector.

Op basis van de economische scenario’s van het Centraal Planbureau kan nu al worden nagedacht over slimme en robuuste maatregelen, die de meerwaarde van de sector voor de samenleving in goede en slechte tijden borgen. Dat schrijft de raad vandaag in een brief aan minister Van Engelshoven (OCW).

Voor de korte termijn is de topprioriteit van het kabinet en inwoners van ons land om samen de uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen. Daarnaast wordt er sterk ingezet op het opvangen van de economische schade. Het bijbehorende maatregelenpakket is volgens de raad vanuit de juiste doelstelling opgesteld. Toch is na de bekendmaking van de regelgeving een stroom van reacties uit de culturele en creatieve sector op gang gekomen. De raad pleit daarom voor meer maatwerk door de regels beter aan te laten sluiten op de specifieke situatie en het karakter van de sector. Hoe eenduidiger, eenvoudiger en ruimhartiger, hoe beter.  

Verder pleit de raad voor een hardheidsclausule en een steunfonds, waarop de sector een beroep kan doen. Dit steunfonds kan aanvullend worden ingezet voor specifieke situaties, waarvoor de generieke regels geen uitkomst bieden. Ook vraagt de raad minister Van Engelshoven in overweging te nemen om de gederfde huurinkomsten van musea bij het Rijksvastgoedbedrijf volledig kwijt te schelden. De minister hield het in haar beleidsbrief onlangs nog bij een tijdelijke opschorting van de huur in verband met de coronamaatregelen.

Kunst en cultuur zijn volgens de raad juist in een periode van economisch herstel van cruciale waarde. De culturele en creatieve sector heeft volgens de raad aantoonbaar een economische aanjaagfunctie. Deze draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en bevordert een klimaat waarin startups, scale-ups en innovatie goed gedijen.

De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat de raad zijn werkzaamheden en werkwijze aan de huidige omstandigheden heeft aangepast. Op dit moment zijn de inspanningen erop gericht om de advisering over de aanvragen van culturele instellingen voor de Basisinfrastructuur (BIS) tijdig af te handelen. De raad volgt daarnaast de ontwikkelingen nauwgezet en zal gevraagd en ongevraagd adviseren over wat er nodig is om de culturele en creatieve sector overeind te houden.