Raad voor Cultuur positief over aanbodkanaal L11Alaaf

Als het aan de Raad voor Cultuur ligt kan minister Slob (Media) toestemming geven voor het aanbodkanaal L11Alaaf. Dit audiokanaal richt zich op verspreiding van Limburgse carnavalsliedjes. L11Alaaf put daarbij uit een door de jaren heen opgebouwde unieke collectie ‘vasteloavesschlagers’. L11Alaaf onderscheidt zich van andere carnavalszenders door het specifiek Limburgstalige aanbod.

De raad erkent in zijn advies het culturele en maatschappelijke belang van carnaval en het vieren daarvan voor Limburg: 

Een publieke regionale zender als L1 heeft een belangrijke rol om deze cultuurvorm te tonen en te verspreiden. Wanneer L11Alaaf als enige een grote unieke collectie Limburgstalige carnavalsmuziek uitzendt, toont het kanaal daarmee van toegevoegde waarde te zijn.

De raad gaat er in zijn advies vanuit dat L11Alaaf geen reclame uitzendt, zodat er geen concurrentievervalsing optreedt ten opzichte van reeds bestaande carnavalszenders.

De aanvraag voor dit aanbodkanaal is op verzoek van regiozender L1 ingediend via de begroting van de regionale omroepen. Ook het commissariaat voor de media zal zich nog uitspreken over de aanvraag.

De landelijke en regionale publieke omroep (NPO en RPO) moeten een procedure doorlopen om aanbodkanalen te starten, of op te heffen. Onderdeel van die procedure is advisering door het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur.