Commissie buigt zich over omgang met koloniaal erfgoed

Minister van Engelshoven (OCW) wil een nationaal beleidskader ontwikkelen voor collecties met een koloniale context. Zij heeft de Raad voor Cultuur gevraagd een commissie in te stellen die hierover een advies gaat uitbrengen. Deze commissie, onder leiding van Lilian Gonçalves-Ho Kang You, zal een toekomstvisie schetsen op het koloniaal erfgoed in het algemeen, en de omgang met (verzoeken tot) teruggave ervan in het bijzonder.

Foto lilian gonçalves-ho kang you

Naast voorzitter Lilian Gonçalves-Ho Kang You bestaat de Commissie Koloniale Collecties verder uit Leo Balai, Brigitte Bloksma, Martine Gosselink, Henrietta  Lidchi, Wim Manuhutu, Valika Smeulders, Hasti Tarekat Dipowijoyo, Joris Visser, Sander Bersee (secretaris) en Emma Keizer (secretaris).

De minister wil het advies voor 1 oktober 2020 ontvangen. Daarna zal zij met een reactie aan de Tweede Kamer komen.