Commissie buigt zich over particulier cultureel erfgoed

Minister Van Engelshoven heeft de Raad voor Cultuur gevraagd een onafhankelijke commissie in te stellen die zich gaat buigen over de bescherming van waardevol cultureel erfgoed in particulier, Nederlands bezit. De commissie gaat onderzoeken of de aanwijzingscriteria voor de lijst met beschermd erfgoed nog adequaat  zijn. Voorzitter van de commissie is Alexander Pechtold.

Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Deze wet heeft onder andere als doel te voorkomen dat voorwerpen en verzamelingen in particulier bezit, die van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke schoonheid zijn, verloren gaan voor het Nederlandse cultuurbezit. Als een voorwerp onvervangbaar en onmisbaar wordt geacht, kan het geplaatst worden in het register beschermde cultuurgoederen.

In het kader van de evaluatie van de Erfgoedwet wordt deze commissie ingesteld. Minister Van Engelshoven verwacht van de commissie een advies over de vraag of het wettelijke kader nog adequaat is om belangwekkend roerend erfgoed in particulier bezit voor Nederland te behouden, en eventueel voorstellen te doen tot aanpassing. Aan de commissie vraagt zij ook  om het register met beschermd erfgoed te actualiseren. Daarnaast gaat de commissie onderzoeken of de criteria voor het verlenen of weigeren van een exportvergunning moeten worden aangepast.

Naast Alexander Pechtold bestaat de commissie verder uit Fusien de Bijl de Vroe, Lennart Booij, Tom Barkhuysen en Sabine Gimbrere. In het najaar van 2019 zal de commissie haar advies uitbrengen.