Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in culturele sector

De Raad voor Cultuur en de Sociaal-Economische Raad (SER) werken op verzoek van Federatie Cultuur en de Kunstenbond gezamenlijk aan een vervolg op hun arbeidsmarktverkenning in de culturele sector die zij vorig jaar hebben uitgebracht.

De raden onderzoeken welke duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan een aantal knelpunten in de sector, zoals dalende werkgelegenheid, lage inkomens en een slechte onderhandelingspositie voor werknemers en zzp’ers.

Om een goed beeld te krijgen, heeft de commissie ‘Vervolg Arbeidsmarktverkenning Culturele Sector’ diverse stakeholders uit de culturele sector ontvangen. Met onder meer vertegenwoordigers van fondsen, branche- en koepelorganisaties, en deskundigen uit het kunstvakonderwijs en de overheid werd van gedachten gewisseld over vragen als: Hoe kan de inkomenspositie, sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden in de cultuursector worden versterkt? Wat is daarvoor nodig? Wat zijn belemmeringen in praktijk, beleid, wet- en regelgeving? Wat kan de sector zelf doen, ligt hier ook een rol voor de overheid?

Onder leiding van commissievoorzitter Evert Verhulp wisselden de deelnemers tijdens  levendige gesprekken ideeën en meningen uit. Deze waardevolle input helpt de commissie om de komende tijd bepaalde oplossingsrichtingen verder uit te werken en bij te schaven.

De SER en de Raad voor Cultuur zullen hun rapport dit voorjaar uitbrengen. De uitkomsten ervan zullen worden meegenomen in een sectorbrede arbeidsmarktagenda en kunnen als basis dienen voor de agenda van de sociale partners in de nieuwe kabinetsperiode.