BIS 2017 – 2020: raad geeft 11 instellingen alsnog positief advies

De raad heeft de aanvullende aanvragen van 15 instellingen voor een plek in de Basisinfrastructuur (BIS) beoordeeld. De minister verzocht de raad de plannen van deze instellingen te toetsen op de aanvullende voorwaarden die zij aan hen had gesteld.

Het gaat om aanvragen van de volgende instellingen:

 • Boekman Stichting
 • DutchCulture
 • de Gevangenpoort
 • Het Gelders Orkest
 • Het Nieuwe Instituut
 • Het Zuidelijk Toneel
 • Huis Doorn
 • Het Scheepvaartmuseum
 • Museum Meermanno-Westreenianum
 • Nederlands Openluchtmuseum (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland)
 • Opera Zuid
 • Orkest van het Oosten
 • Persmuseum
 • Schrijvers School Samenleving
 • Slot Loevestein

De raad vindt dat 11 instellingen aan de gestelde eisen voldoen. Zij hebben tot genoegen van de raad een sterk verbeterd en overtuigend plan ingediend. De raad is van oordeel dat de activiteitenplannen van 4 instellingen nog niet aan de gestelde voorwaarden hebben voldaan.