Vervolg op arbeidsmarktverkenning culturele sector

De arbeidsmarktverkenning in de culturele sector die de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur begin dit jaar hebben uitgebracht, krijgt een vervolg. Federatie Cultuur en de Kunstenbond hebben beide raden verzocht te onderzoeken welke duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan een aantal knelpunten in de sector.

Een vervolg op de arbeidsmarktverkenning vinden Federatie Cultuur en de Kunstenbond  belangrijk, omdat hiermee de specifieke problematiek binnen de sector (zoals dalende werkgelegenheid, lage inkomens, een slechte onderhandelingspositie voor werknemers en zzp’ers) vanuit een breed economisch perspectief kan worden onderzocht.  De SER en de Raad voor Cultuur zullen hun rapport in het voorjaar van 2017 uitbrengen. De uitkomsten ervan zullen worden meegenomen in een sectorbrede arbeidsmarktagenda en kunnen als basis dienen voor de agenda van de sociale partners in de nieuwe kabinetsperiode.