Minister Bussemaker neemt BIS-advies raad over

Op Prinsjesdag maakte minister Bussemaker (OCW) haar besluiten voor de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS) bekend; die kwamen overeen met de adviezen van de raad over de subsidieaanvragen van 122 culturele instellingen. De minister kondigde ook aan een bedrag van 10 miljoen euro extra in de cultuursector te investeren, dat is bedoeld om met name regionale spreiding, publieksbereik, talentontwikkeling en cultuureducatie te stimuleren. Hierdoor gaat er in de periode 2017-2020 ruim 389 miljoen euro naar 88 culturele instellingen en 6 fondsen in de BIS.

Verdeling van 10 miljoen euro:

 • € 3,1 miljoen voor festivals in Nederland via het Fonds Podiumkunsten
 • € 1,2 miljoen voor uitbreiding ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ in het vmbo via het Fonds voor Cultuurparticipatie
 • € 1,2 miljoen voor de impuls muziekonderwijs via het Fonds voor Cultuurparticipatie
 • € 700.000,- voor presentatie-instellingen via het Mondriaan Fonds
 • € 700.000,- voor muziektheater via het Fonds Podiumkunsten
 • € 500.000.- voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars
 • € 450.000,- voor talentontwikkeling in de regio via het Fonds Podiumkunsten
 • € 400.000,- voor de Dutch Design Week via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • € 400.000,- voor festivals via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • € 350.000,- voor literaire festivals via het Nederlands Letterenfonds
 • € 350.000,- voor festivals via het Fonds voor Cultuurparticipatie
 • € 250.000,- voor het Letterkundig Museum
 • € 150.000,- voor Museum Meermanno
 • € 150.000,- voor Huis Doorn