Positief advies voor Theater Utrecht en Framer Framed

De Raad voor Cultuur adviseert minister Bussemaker (OCW) nog twee instellingen op te nemen in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS). Volgens de raad komen Theater Utrecht en presentatie-instelling Framer Framed hiervoor in aanmerking.

In het advies over de BIS dat de raad in mei heeft uitgebracht, bleven twee plekken onbezet: één plek voor een presentatie-instelling en één voor een middelgroot theatergezelschap. De minister heeft deze plekken opnieuw opengesteld, waarna er in totaal acht subsidieaanvragen zijn ingediend: zeven voor een presentatie-instelling en één voor theater.

De raad heeft de aanvragen - net als in de eerste ronde - beoordeeld  op basis van de criteria kwaliteit, educatie en participatie, maatschappelijke waarde (waaronder publieksbereik en ondernemerschap) en geografische spreiding.

Presentatie-instelling Framer Framed beschrijft in zijn subsidieaanvraag heldere, haalbare plannen. De instelling heeft de afgelopen periode volgens de raad een vernieuwende kijk op het presenteren van kunst laten zien. Ook beseft Framer Framed zeer goed dat hij zich in deze tijd moet verhouden tot een cultureel diverse samenleving, wat uiteraard ook gevolgen heeft voor personeel en bestuur, gepresenteerde kunst en publiek. De raad heeft de minister geadviseerd om voor deze beschikbare plek in de BIS een presentatie-instelling aan te wijzen uit het ‘kernpunt Amsterdam’ of de regio’s Noord en Oost. De vestigingsplaats van Framer Framed, Amsterdam, komt hiermee overeen.

Theater Utrecht heeft opnieuw een subsidieaanvraag ingediend voor de plek van ‘middelgroot theatergezelschap in kernpunt Utrecht’. In de eerste ronde heeft Theater Utrecht weliswaar een positieve beoordeling van de raad gekregen maar toch een negatief advies, omdat de instelling door uitzonderlijke financiële omstandigheden de eigen inkomstennorm niet heeft gehaald. Aangezien er in de aanvullende ronde geen andere aanvragers waren voor deze plek in de BIS, geeft de raad Theater Utrecht in het belang van een goede geografische spreiding nu een positief advies.

Op Prinsjesdag maakt de minister bekend welke instellingen deel gaan uitmaken van de BIS.