Kabinet onderschrijft ‘De waarde van creativiteit’

De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) hebben in het voorjaar gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie. Die verkenning vormde de basis voor het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit.

In dit advies hebben de raden een aantal aandachtspunten onder de aandacht gebracht:

  • Een betere afstemming realiseren tussen de relevante instrumenten van innovatie-, wetenschaps- en cultuurbeleid;
  • Mogelijkheden creëren om ondersteuning op maat te bieden aan internationale ambities van de creatieve industrie;
  • Een geïntegreerd programma ontwerpen voor wetenschappelijk, praktijkgericht en ontwerpend onderzoek.

De raden zien de creatieve industrie als een hybride ecosysteem, waarin het talent van de makers - in diverse sectoren en contexten - de drijvende kracht is. Door deze creatieve talenten de ruimte te geven en tot bloei te laten komen, kan hun potentieel beter worden ingezet.

Kabinetsreactie

Het kabinet omarmt het advies. Hij schrijft in zijn reactie onder meer: ‘Een professionele creatieve industrie richt zich op permanent leren, grijpt kansen in het buitenland en investeert in publiek-private samenwerkingen op het gebied van onderzoek. De overheid ondersteunt dit, waarbij een goede afstemming tussen de verschillende instrumenten essentieel is. Samenwerking tussen verschillende uitvoerende instellingen is eveneens van belang om de creatieve industrie optimaal te ondersteunen’.

Het kabinet vraagt de Raad voor Cultuur en Awti ook in de toekomst de vinger aan de pols te houden en te adviseren over de creatieve industrie, elk vanuit hun eigen kennis, verantwoordelijkheden en doelstellingen.