Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in cultuursector

De Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur werken op verzoek van minister Bussemaker (OCW) gezamenlijk aan een analyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector. De minister heeft beide raden gevraagd om daarbij in elk geval aandacht te besteden aan de gevolgen van de bezuinigingen voor het aantal vaste krachten, zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs in de culturele sector.

Om een beter inzicht te krijgen in de recente ontwikkelingen en bijbehorende knelpunten vonden er vandaag drie rondetafelgesprekken plaats bij de Raad voor Cultuur. Hierbij schoven onder andere werkgevers/opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de cultuursector, vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties en deskundigen uit de wetenschap en overheid aan.

Centrale vraag tijdens de rondetafelgesprekken was: hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich in de culturele sector? Onder leiding van SER-kroonlid Evert Verhulp wisselden de deelnemers in levendige sessies meningen en ideeën uit over onder meer werkgelegenheid en mobiliteit, (verschuivingen in) soorten arbeidsrelaties, inkomens- en onderhandelingspositie en collectieve regelingen. Ook Joop Daalmeijer, voorzitter Raad voor Cultuur, en Mariëtte Hamer, voorzitter SER, namen deel aan de gesprekken.

De adviesraden streven ernaar om hun werkzaamheden rond de jaarwisseling af te ronden.