Minister Bussemaker neemt advies ‘Agenda Cultuur’ over

De Raad voor Cultuur is positief over de brief ‘Ruimte voor cultuur’ waarin minister Bussemaker (OCW) haar cultuurbeleid voor de komende jaren presenteert. De raad ziet zijn eerdere advisering hierover - in Agenda Cultuur 2017-2020 en verder - duidelijk terug in de uitgangspunten van de minister.

Net als de raad heeft ook de minister oog voor een aantal uitdagingen in de cultuursector op de langere termijn, zoals de veranderende samenstelling en voorkeuren van het publiek, het belang van de stedelijke regio’s en de ruimte die culturele instellingen nodig hebben om een eigen, onderscheidend profiel te ontwikkelen.

Voor de komende periode (2017-2020) kiest de minister ervoor het bestel niet ingrijpend te verbouwen. Wel wil zij - om de dynamiek te vergroten - een aantal veranderingen aanbrengen die de raad heeft voorgesteld. Zo komen er bijvoorbeeld structurele voorzieningen voor talentontwikkeling in sectoren die dat echt nodig hebben (podiumkunsten, beeldende kunst, film); is er meer geld beschikbaar voor festivals, interdisciplinair werk en internationalisering; blijft cultuureducatie een belangrijk speerpunt; is er meer aandacht voor digitalisering en wordt samenwerking bij musea en orkesten nog meer gestimuleerd.

De Tweede Kamer organiseert op woensdag 17 juni a.s. een hoorzitting met de culturele sector over het advies van de raad en de brief van de minister; op donderdag 25 juni a.s. is er een debat hierover in de Tweede Kamer.