Kabinet neemt advies vaste boekenprijs over

De vaste boekenprijs blijft voorlopig bestaan; de Wet op de vaste boekenprijs wordt over vier jaar opnieuw geëvalueerd. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Het volgt daarmee het advies van de Raad voor Cultuur uit de zomer van 2014.

De Wet op de vaste boekenprijs biedt de branche de gelegenheid om ook minder goed verkopende titels in het assortiment op te nemen. Van de winst op populaire boeken kunnen boekhandelaren bijvoorbeeld poëzie of boeken van debutanten inkopen; uitgevers kunnen meer risico nemen bij het publiceren van kwetsbare genres.

De komende vier jaar moet de sector van minister Bussemaker (OCW) aantonen dat de wet het aanbod van minder populaire titels ook daadwerkelijk stimuleert. Zij plaatst, net als de raad in zijn advies, grote vraagtekens bij de effectiviteit van de wet.

De raad koppelde aan zijn advies om de boekenprijs voorlopig te handhaven vier voorwaarden, die de minister allemaal overneemt:

  • De relatie tussen de overheid en de boekensector moet anders worden ingericht. Wie bij wet een bijzondere economische status geniet, zal meer inzage moeten geven in relevante cijfers.
  • Overtuigend bewijs voor de werking van de wet is tot nu toe niet geleverd. Er zullen daarom alternatieve evaluatiemethoden moeten worden ontwikkeld.
  • De overheid laat onderzoeken of er (alternatieve) steunmaatregelen gewenst zijn om de sector al dan niet tijdelijk (of extra) te ondersteunen, zodat de lees- en boekencultuur wordt bevorderd.
  • Partijen in de boekenbranche gaan hun krachten bundelen en voeren met elan een innovatieagenda uit.

De Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak zal de rol van innovatiecentrum op zich nemen. De minister gaat dat innovatiecentrum financieel ondersteunen als de boekenbranche hierin zelf ook investeert. Over twee jaar komt er een tussentijdse rapportage over  innovatie, digitalisering en kruissubsidiëring in de boekensector.

De Raad voor Cultuur is blij met de maatregelen die de minister heeft aangekondigd. Snel veranderende maatschappelijke, economische, juridische en mediatechnologische ontwikkelingen onderstrepen nog eens de grote urgentie ervan.