Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

In opdracht van minister Bussemaker (OCW) heeft bureau Dialogic, in samenwerking met Bureau APE, de tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs over de periode 2009-2012 uitgevoerd.

De minister verzoekt de Raad voor Cultuur te adviseren over de mogelijke beleidsmatige consequenties van deze rapportage. Zij wil het advies in mei 2014 ontvangen.