Raad komt in juni 2014 met brede ‘cultuurverkenning’

Is er nog voldoende ruimte voor talentontwikkeling en innovatie in de culturele sector? Hoe gaat het met de geografische spreiding, vraag en aanbod van kunst en cultuur in ons land? Wat is de toestand van de regionale journalistiek? Zomaar een paar belangrijke vragen waarover de Raad voor Cultuur zich sinds het najaar van 2013 buigt. De antwoorden volgen in een brede verkenning die de stand van cultureel Nederland opneemt. Deze cultuurverkenning zal in juni verschijnen.

De raad wil met deze verkenning inzicht krijgen in de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen de vier verschillende domeinen waarover hij adviseert: Beeldende kunst, vormgeving & architectuur, Erfgoed, Media en Podiumkunsten. De verkenning richt zich overigens zowel op het gesubsidieerde als het niet-gesubsidieerde culturele landschap. Deze verkenning is de eerste belangrijke stap op weg naar de agenda cultuurbeleid waarin de raad de minister van OCW adviseert over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid 2017- 2020. Dit advies zal de raad in de lente van 2015 uitbrengen. Vervolgens adviseert hij een jaar later over de toekenning van vierjarige rijkssubsidies aan culturele instellingen: de Basisinfrastructuur.

Deze drie opeenvolgende publicaties omspannen de beleidscyclus die de cultuursector kent. De raad gebruikt de cultuurverkenning om zijn gedachten te vormen over toekomstig cultuurbeleid en het publieke debat te voeden met onderbouwde trendanalyses en beleidsopties. Tijdens de voorbereiding van de cultuurverkenning maakt de raad gebruik van de deskundigheid van zijn vier domeincommissies en kring van adviseurs, die zich breed zullen oriënteren. De cultuurverkenning wordt een overzichtelijke, handzame publicatie die de raad op eigen initiatief maakt.