Advies over voorzieningen voor cultuurparticipatie

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren over voorzieningen die cruciaal zijn voor een actieve cultuurparticipatie van burgers. “Als we willen bevorderen dat creativiteit en identiteit ontwikkeld worden dan moeten we ervoor zorgen dat iedere Nederlander de mogelijkheid heeft om zich cultureel te ontplooien”, aldus de minister.

Bussemaker heeft de raad gevraagd bij het opstellen van het advies in ieder geval de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling te betrekken. De raad zal het advies begin 2014 uitbrengen.