Aanpak

Om tot een breed gedragen advies te komen heeft de raad een ontwerpaanpak ingericht. Daarin staat interactie met het culturele en creatieve veld centraal. Zo wil de raad het veld mee laten denken over vernieuwing van het cultuurbestel.

De aanpak is gebaseerd op design thinking. Dit is een methodiek waarin ontwerpkracht centraal staat. Dit proces verloopt in fases: een ori├źntatiefase, een ontwerpfase, een bouw- en schrijffase en een afrondingsfase.┬á

De raad heeft zijn oor te luisteren gelegd bij het culturele en creatieve veld en ziet vier inhoudelijke speerpunten voor vernieuwing van het bestel:

  • Verbreden: het gesubsidieerde bestel staat open voor ondervertegenwoordigde genres en disciplines die een breed publiek aanspreken.
  • Verspreiden: betere toegankelijkheid van cultuur voor iedereen in het hele land.
  • Vitaliseren: ruimte voor talent en experiment en aansluiting met jongeren en met het amateurveld.
  • Verlichten: minder regeldruk en een goede balans tussen vertrouwen en verantwoording.

Vier divers samengestelde designteams van professionals uit het veld gaan met deze speerpunten aan de slag. Hun bevindingen worden getoetst bij een brede groep vertegenwoordigers uit het veld. Naast de designteams zullen drie specifieke expertisegroepen zich buigen over de positie van Caribisch Nederland in het bestel, over de financiering en over de voor- en nadelen van verschillende modellen voor de hoofdinrichting ervan. De raad neemt tijdens het proces op gezette tijden ook betrokken stakeholders mee in relevante ontwikkelingen.

Op basis van dit alles stelt de raad zijn advies aan de staatssecretaris samen.