De Raad voor Cultuur zoekt Secretaris/beleidsadviseur beeldende kunst (24 – 32 uur per week)

De Raad voor Cultuur is het wettelijk adviesorgaan van regering en parlement over het kunst-, ontwerp, erfgoed- en mediabeleid. Hij adviseert zowel over algemeen beleid en regelgeving, als over concrete beslissingen, zoals subsidiebeschikkingen. De raad is onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit. De raad werkt projectmatig. Adviezen en andere publicaties van de raad worden in de regel voorbereid door projectcommissies, die voor de duur van een adviestraject in het leven worden geroepen.

De raad is een netwerkorganisatie. In de raad hebben acht leden zitting. Daarnaast is er een pool van circa 160 adviseurs verbonden aan de raad, uit alle windrichtingen van het cultuur- en mediaveld, die betrokken kunnen worden bij een advies. De raad en commissies worden ondersteund door het bureau:een vast team met een directeur, ca 15 inhoudsdeskundigen, directiesecretaris, secretariaat, facilitair medewerker, financieel medewerker, jurist, ICT-adviseur en medewerkers woordvoering/communicatie. Het bureau wordt tijdelijk versterkt met experts voor lopende adviestrajecten, trainees/stagiaires en flink uitgebreid gedurende de BIS-beoordelingsperiode. Als secretaris/beleidsadviseur beeldende kunst maak je onderdeel uit van het vaste team op het bureau.

Als secretaris/beleidsadviseur beeldende kunst bij de Raad voor Cultuur vervul je een spilfunctie tussen het culturele veld en het culturele beleid. Je hebt een stevige basis in de beeldende kunst. Je bereidt – vaak in samenwerking met gezaghebbende commissies – adviezen van de Raad voor Cultuur voor. Daarnaast heb je interesse in en ben je inzetbaar op andere culturele deelsectoren. Je werkt aan de advisering van de raad op cultuurbrede thema’s, zoals cultuureducatie, internationalisering, arbeidsmarktvraagstukken, duurzaamheid of de gevolgen van de coronacrisis.

Eén keer in de vier jaar brengt de Raad voor Cultuur (RvC) advies uit aan OCW over de samenstelling van de culturele basisinfrastructuur (BIS), daarna volgt de monitoring van de BIS-instellingen. Jij ondersteunt de beoordelings- en monitoringscommissies voor postacademische en presentatie-instellingen. Je draagt zorg voor een diverse samenstelling van de commissies, onderhoudt contacten met commissieleden en instellingen, en zorgt voor verslaglegging en het schrijven van de adviezen. Je volgt de ontwikkelingen in de beeldende kunst op de voet en voedt de Raad voor Cultuur op dit vlak.

Je kunt goed omgaan met deadlines en houd je hoofd koel. Je bent als geen ander in staat hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en weet met tact en een vlotte pen feiten en cijfers te combineren met meningen en zienswijzen van commissie- en raadsleden om tot een gestructureerde en goed onderbouwde adviestekst te komen. Je treedt het werk tegemoet met een open blik, optimistische houding en bent een teamspeler.

Functie-eisen

  • academisch werk- en denkniveau;
  • kennis van, hart voor en ervaring met de actuele discussies in de beeldende kunst;
  • affiniteit met vraagstukken die over de volle breedte van de sector spelen en de wil om die samen met collega’s, commissie- en raadsleden op te pakken;
  • je hebt een vlotte pen en bent communicatief vaardig;
  • je hebt een uitstekend gevoel voor verhoudingen tussen raad, commissie en veld en de doorwerking van standpunten die de raad in de advisering inneemt;
  • je bent analytisch sterk, kunt hoofd- en bijzaken makkelijk onderscheiden en bent in staat vanuit een zekere distantie tot het onderwerp te handelen;
  • je hebt ervaring met het schrijven van beleids- en/of beoordelingsadviezen.
  • je hebt brede belangstelling, werkt graag samen in teamverband en bent resultaatgericht.

 Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een functie voor bepaalde tijd (tijdelijk voor 1 jaar: van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023) met uitzicht op onbepaalde tijd. Je wordt, afhankelijk van kennis en ervaring, ingeschaald in schaal 12 (€ 3.919 – € 5.825). Standplaats is Den Haag.

Bijzonderheden

De raad streeft ernaar de diversiteit in het personeelsbestand verder te vergroten. Belangstellenden met een migratieachtergrond worden daarom uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.

Sollicitatie

Je interesse voor deze functie kun je kenbaar maken door uw curriculum vitae, voorzien van een korte toelichting (PDF- of Word-bestand), in te sturen via de volgende link: https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/secretaris-beleidsadviseur-beeldende-kunst-OCW-2022-0113

Solliciteren kan tot en met 8 mei. De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt fysiek plaats op 18 mei 2022. De tweede ronde sollicitatiegesprekken wordt in de week van 23 mei gepland.

Contactpersonen

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Jakob van der Waarden, directeur, 070-310 66 86.

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Egidio Memeo, directiesecretaris, 06-42026618.