Raad voor Cultuur zoekt voorzitter en leden voor de commissie Professionele Organisaties Monumentenbehoud

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, erfgoed en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen. Zie www.raadvoorcultuur.nl.

De raad adviseert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over aanvragen van monumenten bezittende organisaties tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). De adviezen worden voorbereid in de POM-commissie, een vaste commissie van de raad. Zie voor haar werkwijze: https://www.raadvoorcultuur.nl/sectoren/erfgoed-en-musea

De raad zoekt voor deze commissie een voorzitter en twee leden.

De leden van deze commissie beschikken over algemene adviesvaardigheden zoals analytisch vermogen, kennis van zaken, visie, reflectieve houding, kritisch vermogen, creativiteit, beleidsgevoeligheid, onafhankelijkheid, gericht op samenwerking.

Daarnaast geldt meer specifiek:

Voorzitter:

  • is gezaghebbend in de monumentenwereld
  • heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen

Lid 1:

  • is gezaghebbend op het gebied van gebouwde monumentenzorg, archeologie en/of groen erfgoed
  • is in staat om de professionele omgang van een organisatie met haar monumenten te beoordelen

Lid 2:

  • is deskundig op het gebied van certificering en kwaliteitsnormen, in het bijzonder op het gebied van de monumentenzorg
  • is in staat om de omgang van een organisatie met kwaliteitsnormen te beoordelen

De leden van de commissie worden voor vier jaar door de minister benoemd. Vergoeding vindt plaats op basis van de wettelijk vastgestelde vacatievergoeding. In oktober, november en december komt de commissie jaarlijks ca. vijf keer bijeen om in gesprek te gaan met aanvragers en om de adviezen over aanvragen tot aanwijzing als POM op te stellen.

Uw interesse voor deze functie kunt u kenbaar maken door uw curriculum vitae, voorzien van een korte toelichting (PDF- of Word-bestand) tot en met 20 juni 2021 te sturen naar sollicitatie@cultuur.nl. Sollicitatiegesprekken zijn voorzien op vrijdag 25 juni 2021.

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Annet Pasveer, secretaris POM-commissie.