Marijke van Hees

Marijke van Hees

Functie
Voorzitter

Marijke van Hees (1961) is bestuurskundige met een brede ervaring in verschillende delen van het openbaar bestuur en bedrijfsleven. Zij was onder andere voorzitter van de PvdA (1999-2000). Geïnspireerd door haar werk als zakelijk directeur van het Telematica Instituut zette zij als ondernemer verschillende innovatieve projecten op. Haar passie is het maatschappelijk benutten van ICT en technologische innovaties.

In de periode 2010-2014 was Marijke van Hees wethouder in Enschede en actief op het terrein van cultuur, financiën, economie en innovatie. Van mei 2014 tot begin 2017 was zij lid van de gemeenteraad. Haar warme belangstelling voor kunst en cultuur is breed; toegankelijke voorzieningen en talentontwikkeling zijn voor haar speerpunten van beleid. Van Hees was toezichthouder bij o.a. Saxion Hogescholen (1999-2010), voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs (2004-2014) en van de Stichting Stedenlink (2010-2014). Zij was lid van verschillende commissies bij de ministeries van VWS en EZ, en bij de VNG.

Momenteel werkt Van Hees als zelfstandige en creëert zij een toegevoegde waarde via samenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstituten. Zij houdt zich daarbij bezig met informatiseringsprojecten, public relations en het stimuleren van innovatie en de daarmee samenhangende vraagstukken van strategie, financiering, organisatie en governance. Daarnaast is Van Hees onder meer voorzitter Regiegroep Retailagenda van het Ministerie van Economische Zaken en voorzitter Adviescollege toetsing regeldruk (Atr).