Onafhankelijkheid raadsleden beoordeling BIS

De Raad voor Cultuur adviseert onafhankelijk over subsidieaanvragen van instellingen in de Basisinfrastructuur (BIS). Om deze onafhankelijkheid te waarborgen, is het uiteraard belangrijk dat (de schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen.

Het lidmaatschap van de raad is geen voltijdbaan. De meeste raadsleden hebben dan ook een andere hoofdfunctie en/of andere nevenfunctie(s). Daarnaast kunnen raadsleden bepaalde belangen hebben, bijvoorbeeld omdat hun partner of andere naasten werken bij instellingen die een subsidieaanvraag indienen.

Raadsleden verschonen zich van deelname aan de beoordeling van bepaalde instellingen als zij belangen en/of  nevenfuncties hebben en/of relaties onderhouden die redelijkerwijs relevant zijn in het licht van de onafhankelijkheid.

  • Brigitte Bloksma is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van postacademische instellingen.
  • Lennart Booij is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van debatcentra en instellingen die aanvragen onder artikel 3.42: Festivals ontwerp, beeldende kunst of cross-over.
  • Özkan Gölpinar is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van debatcentra, ontwikkel-instellingen, presentatie-instellingen, Dutch Culture, LKCA, jeugdpodiumkunsten en musea.
  • Cees Langeveld is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van dans, ontwikkelinstellingen en theater.
  • Thomas Steffens is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van orkesten en ensembles.
  • Liesbet van Zoonen is niet betrokken bij de beoordeling van aanvragen van ontwikkelinstellingen, ontwerpsector en beeldende kunst.

Verschoning van deelname aan de beoordeling houdt in ieder geval in:

  • Geen bemoeienis met de samenstelling van de desbetreffende commissies.
  • Geen deelname aan besprekingen (fysiek en digitaal) over aanvragen van instellingen uit de desbetreffende sectoren.